Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

НОВИНИ

На 09.01.2023 г. Управляващият орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) публикува за обществено обсъждане проекта на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПКИП за 2023 г.

През настоящата 2023 г. предстои да бъдат отворени за кандидатстване с проекти множество процедури за безвъзмездно финансиране на бизнеса по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и на двете нови програми с насоченост към бизнеса - Конкурентоспособност и иновации в предприятиятията“ 2021-2027 г. и „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Министерство на иновациите и растежа обяви първите 953 проекта, одобрени за финансиране по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Одобрените проекти ще получат финансиране за близо 260 млн. лева по процедурата.

През януари 2023 г. стартират първите процедури по новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 г. с одобрен бюджет от почти 3 млрд. лв. Новата програма е продължение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и е една от двете големи програми с насоченост към бизнеса, управлявани от Министерство на иновациите и растежа.

Финвера Консулт © 2024

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис