Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

НОВИНИ

На 09.01.2023 г. Управляващият орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) публикува за обществено обсъждане проекта на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПКИП за 2023 г.

През настоящата 2023 г. предстои да бъдат отворени за кандидатстване с проекти множество процедури за безвъзмездно финансиране на бизнеса по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и на двете нови програми с насоченост към бизнеса - Конкурентоспособност и иновации в предприятиятията“ 2021-2027 г. и „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Финвера Консулт © 2023

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис