Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Програми

Предстоящи процедури

Индикативен период на кандидатстване: януари - март 2024 г. 

Цел на процедурата: Насърчаване на производствените инвестиции в малките и средни семейни предприятия и фирмите от творческите индустрии и занаятите чрез придобиване на нови машини, оборудване и технологии.

Бюджет на процедурата: 117 500 000 лв.

Допустими кандидати: микро (персонал до 9 души), малки (персонал от 10 до 49 души) и средни (персонал от 50 до 249 души) семейни предприятия[1], както и фирми от творческите индустрии и занаятите.

Размер на безвъзмездната помощ: от 50 000 лв. до 150 000 лв. 

Максимален интензитет на помощта: 50% 

Допустими за финансиране дейности:

  • Придобиване на нови машини, оборудване и съоръжения, представляващи ДМА;
  • Закупуване на специализиран софтуер, представляващ ДНА;

 

[1] „Семейни предприятия“ - предприятия, които се притежават от повече от един член от семейство.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Финвера Консулт © 2023

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис