Партньори

Партньори

ФИНВЕРА консулт ЕООД е член и съосновател на Професионалната асоциация европейски и национални програми за развитие (ЕНПР). 

Чрез своята активна дейност ЕНПР се стреми да допринася за повишаване ефективността на изпълнение и управление на цялостния проектен цикъл за помощно финансиране с европейски средства на българския частен и публичен сектор, като по този начин съдейства за подобряване на социално-икономическите условия за устойчиво развитие в България. За да постигне това, организацията обединява и канализира компетенциите на своите членове и партнира на управляващите органи за оптимизация на разработването и изпълнението на Eвропейски програми.

В тази връзка, част от целенасочени дейности на ЕНПР могат да бъдат разделени на три основни модула: 
  • Взаимодействие с компетентни държавни органи;
  • Утвърждаване на единен професионален стандарт на консултантските компании;
  • Популяризиране на местния и чуждестранен опит и добри практики.

Други членове на ЕНРП са: „Агропроект СМ” ООД , „Асоциация за бизнес консултантски и информационни услуги“, "БС Глобал консултинг“ ООД, СНЦ „Българска асоциация за безизкопни технологии”, „Българска финансова група“ ООД, „ВИК Консултинг“ ЕООД, „Висше училище по застраховане и финанси“ АД, Грета Добрева Димитрова, „Ди Ей Би Консултинг“  ООД, „Евростарт 2008“ ЕООД, „Еврофин Консулт“ ООД, „И Ар Пи България“ ООД, „Ин Маркетинг“ ООД, „Интегра Груп 2011“ ЕООД, „Интегрити консултинг“ ООД, „Интелмакс“ ООД, "Интерком" ООД, Йордан Вълков, „Консулто България“ ООД, „Консулт СС" ЕООД, Крум Димитров Крумов, Николай Стефанов Стефанов, "Проматикс" ЕООД, „Строителна механизация” АД, „Търговско-промишлена камара – гр. Пловдив“, „Фиделити груп“ ООД, Фондация Микрофонд София, Фондация „ГИС-трансфер център“, „Фърст Консултинг“ ЕООД, „Рок сие“ ООД и "ЕКА 2006“ ЕООД.
НИЕ СМЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ЗА ВАШИТЕ ВЪПРОСИ

Свържете се с нас

0875 195 559