Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

НОВИНИ

953 проекта са финансирани по процедура „Технологична модернизация“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

Министерство на иновациите и растежа обяви първите 953 проекта, одобрени за финансиране по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Одобрените проекти ще получат финансиране за близо 260 млн. лева по процедурата.

 

Мярката беше насочена към четири от икономическите сектори на страната – Сектор C "Преработваща промишленост", Сектор Е "Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване", Сектор J "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" и Сектор M "Професионални дейности и научни изследвания". Това са предимно производствени предприятия – за лекарства, медицински изделия и уреди, компютри или оптични материали, храни, напитки, облекла и др. Допустими бенефициенти по процедурата бяха още предприятия, които се занимават със събиране на отпадъци или с рециклиране на материали, филмови и телевизионни студиа, радиа, телевизии и информационни агенции, както и компании с архитектурна, инженерна или научноизследователска и развойна дейност.

За микропредприятия общата безвъзмездна сума може да бъде до 180 хил. лв., за малки предприятия е до 350 хил. лв., а за средни – до 700 хил. лв.

Във връзка с приключване на работата на Комисията по оценка на проектите по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” публикува Списъците с одобрени за финансиране проектни предложения, Списъците с резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които не е достигнало финансиране, както и Списъците с предложените за отхвърляне проктни предложения.

На одобрените за финансиране кандидати, предстои да бъдат изпратени официални писма - покани за сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ чрез системата ИСУН 2020.

Финвера Консулт © 2024

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис