Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

НОВИНИ

Европейската комисия одобри Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП), с която в българската икономика ще бъдат инвестирани близо 3 млрд. лв. Тя е продължение на приключващата ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ще се изпълнява от Министерството на иновациите и растежа. Работата по нея ще започне до края на 2022 г.

В периода 15 - 22.10.2020 г. се проведе обществено обсъждане на предстоящата целева процедура за безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020", предназначена за подпомагане на предприятията да адаптират дейността си към работа в условията на епидемията COVID-19.

За финансиране могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия (МСП), които имат поне една приключила финансова година и определен минимален оборот през 2019 г. в зависимост от категорията предприятие.

Очаква се процедурата да бъде открита за кандидатстване през м. ноември 2020 г.

На 16.10.2020 г. приключи общественото обсъждане на предстоящата нова специализирана процедура по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020" за подпомагане на предприятията за преодоляване не нагативните последици от пандемията COVID-19.

Процедурата е насочена към малките предприятия с оборот от минимум 500 000 лв. през 2019 г. 

Очаква се процедурата да бъде открита за кандидатстване през м. ноември 2020 г.

На 13.12.2019 г. Върховният административен съд (ВАС) обяви свое Решение № 17103/13.12.2019 г. по адм. д. № 8684/2019 на ВАС, VІІ отд., чието значение надхвърля конкретното дело и може да има принципни последици за кандидатите по всички процедури за безвъзмездна помощ по оперативните програми.

Финвера Консулт © 2022

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис