"Ветпром" АД

12.09.2016

ВЕТПРОМ АД е фирма с над 40-годишно присъствие в българската икономика, с динамично развиваща се през годините производствено- търговска, научно-изследователска и експериментална дейност в крак с изискванията на днешния ден.

Многоспектърният предмет на дейност на фирмата обхваща производство и търговия с:

  • Ветеринарномедицински продукти за профилактика и лечение, укрепване на имунитета и ускоряване растежа на селскостопанските животни ;
  • Хуманни лекарствени средства;
  • Хранителни добавки и масажни кремове;
  • Алуминиеви туби за парфюмерийно-козметичната, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост и битовата химия.
Политика на ВЕТПРОМ АД е насочена към повишаване технологичните възможности, разширяване на фирменото портфолио, издигане нивото на партньорските взаимоотношения, разширяване на дистрибуторската мрежа и запазване доброто име на фирмата на българския и международния пазар.

НИЕ СМЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ЗА ВАШИТЕ ВЪПРОСИ

Свържете се с нас

0875 195 559