Проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г. на ОП РЧР 2014-2020

09.10.2017

В съответствие с чл.26, ал. 3 на ПМС 162/22.08.2017 г, УО на ОП РЧР публикува за коментари проект на индикативна годишна работна програма за 2018 г. по ОП РЧР. Заинтересованите страни имат възможност да изразят становище и да пращат коментари на електронен адрес igrp@mlsp.government.bg в срок до 19 октомври 2018 г.

Можете да откриете проекта на програмата в приложения файл.


Файлове към публикацията
НИЕ СМЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ЗА ВАШИТЕ ВЪПРОСИ

Свържете се с нас

0875 195 559