Актуалноновини, събития, отворени схеми

Стартира приемът на проекти по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по ОПИК

28.11.2017

На 21.11.2017 г. беше обявен старт на приема на проекти по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г.По процедурата се предоставя безвъзмездно финансиране на микр...

Прочетете повече

Облекчаване изпълнението на договори, финансирани по оперативните програми

09.10.2017

За облекчаване изпълнението на договори, финансирани по оперативните програми, с постановление на Министерския съвет от 17.08.2017 г. се изменени ПМС №160/2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична пока...

Прочетете повече

Проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г. на ОП РЧР 2014-2020

09.10.2017

В съответствие с чл.26, ал. 3 на ПМС 162/22.08.2017 г, УО на ОП РЧР публикува за коментари проект на индикативна годишна работна програма за 2018 г. по ОП РЧР. Заинтересованите страни имат възможност да изразят становище и да пращат коментари на електронен адрес igrp@mlsp.government.bg в с...

Прочетете повече

Проект на индикативна годишна работна програма за 2018 г. на ОПИК 2014-2020

09.10.2017

УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г. На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане прое...

Прочетете повече

Проект на Индикативна годишна програма за 2018 г. на ПРСР (2014-2020г.).

09.10.2017

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна програма за 2018 г. на ПРСР (2014-2020г.).Можете да видите проекта на прогрмата в приложения файл.

Прочетете повече

Предстоящ прием на проекти по Подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

11.08.2017

Основни параметри на Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.Очаквано начало на приема на проекти: м. декември 2017 г.1. Допустими дейности/проекти: По Мярката се финансират инвестиции в неземеделски дейности,...

Прочетете повече

Становище на ПАЕНПР по проекта на документация за кандидатстване по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОПИК

05.05.2017

Във връзка с изтеклото на 04.05.2017 г. обществено обсъждане на публикувания проект на условия за кандидатстване по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОП "Иновации и конкурентоспособност", 2014 - 2020 г., приложено публикуваме изпратеното от Професионала ас...

Прочетете повече

Стартира проект “Техностарт 3 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България”

10.02.2017

Министерство на икономиката стартира процедура по изпълнението на проект “Техностарт 3 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България”.Целта на проекта е да бъдат насърчени младите хора с иновативни и жизнеспособни идеи (студенти, докторанти и завършили висше образован...

Прочетете повече

Официален старт на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство и на Норвежкия финансов механизъм в България

10.02.2017

По силата на подписания от България в края на 2016 г. меморандум за разбирателство за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство и изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г., страната ни ще получи финансова подкрепа за проекти в о...

Прочетете повече

Стартира приемът на проекти по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по ОПИК

19.01.2017

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 обяви старта на приема на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.Осно...

Прочетете повече
<ul class="pagination"><li class="disabled"><span>«</span></li> <li class="active"><span>1</span></li><li><a href="http://finvera.org/news?page=2">2</a></li><li><a href="http://finvera.org/news?page=3">3</a></li><li><a href="http://finvera.org/news?page=4">4</a></li> <li><a href="http://finvera.org/news?page=2" rel="next">»</a></li></ul>
НИЕ СМЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ЗА ВАШИТЕ ВЪПРОСИ

Свържете се с нас

0875 195 559