Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Проучване за финансиране

Чули сте от приятели, партньори, от Ваши доставчици или клиенти, че са получили безвъзмездно финансиране за бизнеса си по европейски програми. Искате и вие да се възползвате от такива средства, но не знаете дали фирмата Ви може да кандидатства, за какво и кога.

Интересувате се принципно от възможностите да получите европейско финансиране, и ако можете да получите такова, ще решите за какво точно да кандидатствате. Или обратното – имате съвсем конкретна идея за стартиране или разширяване на бизнеса си, обмисляте конкретна инвестиция и се интересувате дали, кога и как можете да я финансирате с европейски средства.

Във всички тези  случаи можете да се обърнете към нас, за да определим какви са възможностите за безвъзмездно финансиране за Вашата фирма по програмите на ЕС.

Вие ще ни запознаете с дейността на фирмата Ви, нуждите и плановете за развитието й. Въз основа на тази информация ние ще идентифицираме и ще Ви представим всички съществуващи възможности за европейско финансиране на фирмата Ви:

  • за всички нужди на Вашата фирма - за инвестиции в машини и оборудване; разработване и/или внедряване на иновации; за професионално обучение на персонала; работно облекло и средства за безопасен труд; субсидирано наемане на работници, и пр.

Ще обсъдим с Вас условията, плюсовете и минусите на всяка възможност за финансиране, и ще Ви помогнем в избора най-добрата за Вас възможност за кандидатстване.

Въз основа на принципните параметри на проекта Ви, ще изготвим предварителна оценка (скоринг) на проекта по критериите за оценка по избраната от Вас процедура за кандидатстване и ще Ви дадем нашето мнение какви са реалните шансове за класиране на проекта Ви при тази оценка. В случай, че потвърдите желанието си за кандидатстване, се ангажираме проектът Ви да постигне определената от нас предварителна оценка.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Финвера Консулт © 2024

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис