Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Програми

Текущи процедури

Актуален прием: до 07.12.2018 г. 

Допустими сектори: производство на неземеделски продукти, услуги и занаяти

Резюме по подмярката в pdf може да бъде изтеглено оттук.

По актуалния прием на подмярката се финансират проекти на земеделски стопани и микропредприятия от селските райони за развитие на производство на неземеделски продукти, услуги и занаяти.По приема НЕ се финансират проекти за инвестиции в туристически обекти и дейности (приемът на този вид проекти е отложен за неопределено време, като условията за финансиране все още не са известни).

І. Финансирани СЕКТОРИ

По приема ще се финансират проекти от следните сектори:

 • ПРОИЗВОДСТВО. Допустимите проектите от този вид следва да включват поне 75% инвестиции за производство на неземеделски продукти (сектор С, раздели от 10 до 32 от КИД-2008), като останалите 25% от инвестициите може да се отнасят до развитие на услуги във всички сектори (сектори: B; C раздел 33; E; F; G; H; J; M;P; R; Q; R и S от КИД-2008).
 • УСЛУГИ. Допустимите проектите от този вид следва да включват поне 75% инвестиции за развитие на услуги във всички сектори (сектори: B; C раздел 33; E; F; G; H; J; M;P; R; Q; R и S от КИД-2008), като станалите 25% от инвестициите може да се отнасят до производство на неземеделски продукти (сектор С, раздели от 10 до 32 от КИД-2008).
 • ЗАНАЯТИ. Допустимите проектите от този вид следва да включват 100% инвестиции за развитие на регулирани занаяти съгласно Закона за занаятите.

ІІ. ОБЩИЯТ РАЗМЕР на финансирането по отделните сектори е, както следва:

 • Сектор ПРОИЗВОДСТВО: 58 674 000 лв.
 • Сектор УСЛУГИ: 68 453 000 лв.
 • Сектор ЗАНАЯТИ: 5 867 400 лв.

ІІІ. Минималният размер на ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ по индивидуалните проекти е 19 558 лв. (10 000 евро), а максималният размер е 1 173 480 лв. (600 000 евро).

ІV. МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР на безвъзмездната помощ (субсидията) по индивидуалните проекти е 391 160 лв. (200 000 евро) за период от три бюджетни години (двете предходни плюс текущата година). Забележка: Тази максимален размер се отнася до всички одобрени проекти на кандидата и на свързаните с него предприятия, формиращи т.нар. „едно и също предприятие“ (single undertaking) съгласно чл. 2, т. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013).

V. МАКСИМАЛНИЯТ ПРОЦЕНТ на безвъзмездна финансова помощ (субсидията) за одобрени проектни предложения е в размер до 50 на сто от общия размер на допустимите разходи.

VІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ по приема са:

 1. За проекти в сектори ПРОИЗВОДСТВО и УСЛУГИ:
 • земеделски стопани или микропредприятия,
 • регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите, и
 • имащи седалище/клон със седалище на територията на селски район.
 1. За проекти в сектор ЗАНАЯТИ
 • физически лица, регистрирани по Закона за занаятите като упражняващи занаят,
 • вписани в регистър БУЛСТАТ, и
 • отговарящи на определението за микропредприятие.

VІІ. ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ по проектите включват:

 1. Изграждане или подобрения на недвижимо имущество;
 2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини, съоръжения и оборудване до пазарната стойност на активите;
 3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за инвестиционните дейности на територията на селски район;
 4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район;
 5. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки;
 6. Общи разходи, свързани с разходите за точка 1, 2, 3, 4 и 5, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост.

Разходите по т. 6 не могат да надхвърлят 12% от сумата на допустимите разходи по т. 1, 2, 3, 4 и 5.

Разходите по т. 5 не могат да надхвърлят 10% от разходите по т. 1 и 2.

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на проекта, с изключение на общите разходи по т. 6.

VІІІ. МАКСИМАЛНИЯТ СРОК за изпълнение на проектите е до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за СМР – в срок до 36 месеца от датата на подписването на договора за предоставяне на БФП с Разплащателната агенция.

ІХ. КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА дават предимство на проекти:

 • на кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване;
 • на кандидати с относително по-голям размер на оперативната печалба (EBITDA), съпоставена с общия размер на допустимите разходи по проекта;
 • на кандидати, притежаващи опит в сектора, за който кандидатстват, и/или чийто собственик или представляващ притежава образование и/или стаж в сектора, за който кандидатства;
 • на тютюнопроизводители;
 • които се изпълняват на територията на области Видин, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград, Силистра, Враца, Велико Търново, Габрово и Русе;
 • които създават нови работни места;
 • които включват инвестиции в технологии водещи до намаляване на емисиите и/или иновации;
 • които се изпълняват на територията на населено място, землището на което попада изцяло или частично в територията на защитени зони по НАТУРА 2000.

Х. ОЦЕНЯВАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ се извършва на три етапа, както следва:

 • Етап 1: Предварителна оценка (ако размерът на заявената финансова помощ на подадените проектни предложения надхвърля съответния разполагаем бюджет за настоящата процедура);
 • Етап 2: Оценка на административното съответствие и допустимостта;
 • Етап 3: Техническа и финансова оценка

КАНДИДАТСТВАНЕТО се извършва изцяло по електронен път, чрез електронно подадено проектно предложение в електронната система ИСУН 2020, като проектът се подписва се с квалифициран електронен подпис (КЕП).Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България

Област

Общини

1

Благоевград

Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда

2

Бургас

Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево

3

Варна

Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово

4

Велико Търново

Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол

5

Видин

Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене

6

Враца

Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин

7

Габрово

Дряново, Севлиево, Трявна

8

Добрич

Балчик, Генерал Тошево, Добрич - селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла

9

Кърджали

Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене

10

Кюстендил

Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно

11

Ловеч

Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица

12

Монтана

Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово

13

Пазарджик

Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница

14

Перник

Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън

15

Плевен

Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг

16

Пловдив

Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, "Марица", Перущица, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря

17

Разград

Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян

18

Русе

Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово

19

Силистра

Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан

20

Сливен

Котел, Нова Загора, Твърдица

21

Смолян

Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе

22

София област

Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч

23

Стара Загора

Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан

24

Търговище

Антоново, Омуртаг, Опака, Попово

25

Хасково

Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли

26

Шумен

Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино

27

Ямбол

Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия

Финвера Консулт © 2018

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис