Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Новини

На 05.09.2018 г. бе открита за кандидатстване подмярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от Програмата за развитие на селските райони. По приема се финансират проекти на земеделски стопани и микропредприятия за развитие на производство на неземеделски продукти, услуги и занаяти в селските райони.

На 20 юни 2018 г. бе открита за кандидатстване дългоочакваната процедура BG16RFOP002-2.024 "Насърчаване на предприемачеството". По нея новосъздадени предприятия без финансова история от широк кръг сектори могат да получат до 200 000 лв. безвъзмездна помощ за стартиране и развитие на бизнеса си.

Финвера Консулт © 2018

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис