Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Новини

Публикуван е проект на Индикативна годишна работна програма на ПКИП 2021-2027

На 09.01.2023 г. Управляващият орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) публикува за обществено обсъждане проекта на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПКИП за 2023 г.

 

Бележки и коментари по проекта на работна програма на ПКИП за 2023 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., не по-късно от 30.01.2023 г.

В рамките на текущата 2023 г. е предвидено да стартират три процедури за безвъзмездна финансова помощ по Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 с насоченост към бизнеса:

 

  • Процедура "Разработване на иновации в предприятията" с бюджет от 127 000 000 лв., която ще бъде обявена за кандидатстване в периода март - септември 2023 г. Тя ще осигури подкрепа за реализиране на вътрешни за предприятията развойна дейност и иновации в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС). Допустими кандидати по мярката са микро, малките и средни предприятия (МСП), малки дружества със средна пазарна капитализация (персонал от 250 до 499 души; годишен оборот до 97 500 000 лв. и/или стойност на активите до 84 000 000 лв.) и големи предприятия с поне 3 години финансова история. Размерът на отпусканата безвъзмездна помощ на проект е от 50 000 лв. до 500 000 лв. Допустими за финансиране по проекта са разходите за услуги, за закупуване на оборудване и инструменти, както и разходите за възнаграждения на персонал и за покриване на оперативни разходи.

 

  • Процедура "Внедряване на иновации в предприятията" с бюджет от 293 370 000 лв., която ще стартира в периода април - юни 2023 г. Процедурата ще подкрепи внедряването на иновации, попадащи в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС). Допустими кандидати по мярката са микро, малките и средни предприятия (МСП), както и малките дружества със средна пазарна капитализация (персонал от 250 до 499 души; годишен оборот до 97 500 000 лв. и/или стойност на активите до 84 000 000 лв.) с минимум 3 приключени финансови години. Размерът на отпусканата безвъзмездна помощ на проект е от 50 000 лв. до 700 000 лв. Допустими за финансиране по проекта са разходите за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи ДМА, както и разходите за специализиран софтуер, представляващи ДНА.

 

  • Процедура "Подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите" с бюджет от 117 500 000 лв., която ще бъде обявена за кандидатстване в периода септември - ноември 2023 г. Процедурата ще насърчи производствените инвестиции в малките и средни семейни предприятия, както и фирмите от творческите индустрии и занаятите с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие. Размерът на отпусканата безвъзмездна помощ на проект е от 50 000 лв. до 150 000 лв. Допустими за финансиране по проекта са разходите за придобиване на нови машини, оборудване и съоръжения (ДМА), както и закупуването на специализиран софтуер (ДНА), пряко свързани и допринасящи за подобряване на производствения капацитет. 

 

Приложение: Проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 за 2023 година.

 

Финвера Консулт © 2024

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис