Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Новини

ЕК одобри Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП)

Европейската комисия одобри Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП), с която в българската икономика ще бъдат инвестирани близо 3 млрд. лв. Тя е продължение на приключващата ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ще се изпълнява от Министерството на иновациите и растежа. Работата по нея ще започне до края на 2022 г.

 

Програмата предвижда продължаване на подкрепата за микро, малките и средни предприятия в страната. Първата процедура по нея е за "Разработване на иновации в предприятията", съгласно тематичните области на ИСИС 2021-2027, която ще бъде насочена именно към малките и средни предприятия, като ще са възможни и партньорства с големи компании. Фирмите ще кандидатстват за грантово финансиране на обща стойност 127 млн. лв. за научни изследвания и внедряване на иновативни решения за производствата им. Процедурата предстои да бъде обявена за кандидатстване в периода октомври - декември 2022 г.

Следващата процедура за кандидатстване по ПКИП ще бъде за "Подобряване на производствения капацитет на МСП" с общ бюджет от 117,5 млн. лв. и допустими кандидати - малки и средни семейни предприятия, както и фирми от творческите индустрии и занаятите. Схемата предстои да стартира в периода януари - март 2023 г. 

Третата предвидена процедура за кандидатстване ще финансира "Внедряване на иновации в предприятията", съгласно тематичните области на ИСИС 2021-2027 и ще бъде с общ бюджет от 293,37 млн. лв. и целева група малки и средни предприятия. Схемата ще бъде обявена за кандидатстване в периода май - юни 2023 г.

Следващите мерки по ПКИП бъдат насочени и към високотехнологични стартиращи компании, както и такива в различни етапи на развитието си. Ще се стимулират партньорства между МСП и големи дружества за разработване и внедряване на нови технологии.

Основните приоритети на Програмата са два – „Иновации и растеж“ и „Кръгова икономика“. Предвидени са средства за научни изследвания и развойна дейност във фирмите, увеличаване на експортния потенциал, създаване на нови или развитие на компании от по-високотехнологичните сектори на промишлеността, защита на патенти, индустриална собственост и др. Ще се стимулира дигитализацията, повишаването на киберсигурността, поверителността на данните в МСП и на уменията на персонала за работа с технологиите от Индустрия 4.0. Ще бъде подкрепена модернизацията на семейните предприятия и тези от творческите индустрии и занаятите.

Освен за по-голяма енергийната самостоятелност на фирмите, във втория приоритет – „Кръгова икономика“, е заложено финансиране за по-ефективно използване на ресурсите, разработването на нови зелени поточни линии, повишаване на употребата на странични продукти и вторични суровини, подобряване на рециклирането, намаляване на опасните вещества, на отпадъците и др.

Финвера Консулт © 2022

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис