Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Новини

Две нови процедури за подпомагане на бизнеса във връзка с пандемията COVID-19

Очаква се до края на м. ноември 2020 г. да бъдат открити две нови процедури за целево подпомагане на предприятията за преодоляване на последиците от пандемията COVID-19, предназначени за осигуряване на оборотен капитал и адаптиране на дейността им към пандемията.

По първата от тях BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се предоставя безвъзмездна помощ за оборотни средства в размер до 50 000 лв. на т.нар. "големи малки предприятия", т.е. малки предприятия с годишен оборот (за 2019 г.) над 500 000 лв. 

В рамките на втората процедура BG16RFOP002-2.088 „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ се предостявят безвъзмездни средства на микро, малки и средни предприятия в максимален размер от 15 000 лв. до 75 000 лв. (в зависимост от категорията на предприятието) за покриване на разходи по реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19.

Детайлни резюмета на параметрите по двете процедури могат да бъдат свалени от тук и тук.

Финвера Консулт © 2022

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис