Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Новини

Публикувана е изменена индикативна годишна работна програма на ОПИК за 2019 г.

Дата на показване: 2019-06-27

Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) публикува изменена индикативна годишна работна програма на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до края на 2019 г., съгласувана по време на осмото официално заседание на Комитета за наблюдение на оперативната програма, проведено от 13 юни 2019 г. 

Изменената индикативна годишна работна програма на ОПИК за 2019 г. може да бъде свалена оттук.

Финвера Консулт © 2019

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис