Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Новини

Открита бе за кандидатстване Подмярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от ПРСР

На 05.09.2018 г. бе открита за кандидатстване подмярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от Програмата за развитие на селските райони. По приема се финансират проекти на земеделски стопани и микропредприятия за развитие на производство на неземеделски продукти, услуги и занаяти в селските райони.

По приема НЕ се финансират проекти за инвестиции в туристически обекти и дейности (приемът на този вид проекти е отложен за неопределено време, като условията за финансиране все още не са известни).

Приемът е обявен чрез ТРИ ОТДЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ за безвъзмездна помощ – поотделно за проекти за производство, услуги и занаяти. 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ дават предимство на проекти на кандидати, осъществявали дейност в селски район най-малко 3 години преди датата на кандидатстване, на кандидати, притежаващи опит в сектора, за който кандидатстват, и/или чийто собственик или представляващ притежава образование и/или стаж в сектора, за който кандидатства. Бонифицират се и проекти, които създават нови работни места и/или се изпълняват на територията на области Видин, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград, Силистра, Враца, Велико Търново, Габрово и Русе и/или на територията на населени места, землището на които попада изцяло или частично в територията на защитени зони по НАТУРА 2000.

МАКСИМАЛНАТА СУБСИДИЯ по проектите е в размер на 200 000 евро, като безвъзмездното финанисране е на стойност до 50% от общите допустими разходи по проекта.

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ е 07.12.2018 г.

Повече информация по настоящия прием можете да видите тук.

Финвера Консулт © 2019

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис