Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Проект на фирма „Туристстрой – Царацово“ ЕООД, с. Царацово

„Туристстрой – Царацово“ ЕООД, с. Царацово е българско предприятие, специализирано в производството на метални окачени тавани, кабелни скари, въздуховоди, профили от ламарина, метални стелажи и множество други метални изделия.

Със съдействието на експертите на „Финвера консулт“, фирмата успешно получи европейско финансиране за свой инвестиционен проект BG16RFOP002-2.001-0559 „Подобряване на производствения капацитет на "Туристстрой Царацово" ЕООД“ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Проектът на „Туристстрой - Царацово“ ЕООД, на обща стойност 995 000 лв., от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 696 500 лв., беше успешно изпълнен от дружеството в периода от месец юни 2016 г. до месец август 2017 г., и отчетен със съдействието на експертите на „Финвера консулт“ пред управляващия орган на ОПИК.

Проектът на компанията включваше изпълнението на следните основни дейности: доставка и въвеждане в експлоатация на хидравлична листоогъваща машина с ЦПУ в производствената база на „Туристстрой“ в с. Царацово, общ. Марица.

Вижте видеореференция от "Туристрстрой Царацаво" ЕООД за "Финвера консулт"

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Опит и професионализъм на Ваше разположение

Опит и професионализъм на Ваше разположение


Имаме личен опит в администрирането на европейското финансиране и познаваме професионално всички аспекти на процеса.

Опит и професионализъм на Ваше разположение

Цялостен пакет консултантски услуги


Предоставяме „на едно гише“ всички услуги, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на Вашия проект.

Опит и професионализъм на Ваше разположение

Пълно съобразяване с изискванията на клиента


За нас връзката консултант-клиент е от ключово значение за успешната работа.

Опит и професионализъм на Ваше разположение

Подкрепа и след приключването на проекта


Продължаваме да подпомагаме клиентите си и в 3-годишния контролен период след приключването на проекта, вкл. при последващи проверки.

Финвера Консулт © 2024

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис