Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Проект на фирма „Радев и синове“ ЕООД, с. Граф Игнатиево

"Радев и Синове" ЕООД е производствено предприятие, специализирано в изработката на осветителни тела с приложение в промишлеността, бита, градината и парка. Дружеството разполага със собствена производствена база, намираща се в с. Граф Игнатиево, общ. Марица.

С помощта на експертите на „Финвера консулт“, компанията успешно получи европейско финансиране за свой инвестиционен проект № BG16RFOP002-2.001-1005 „Повишаване на конкурентоспособността на "Радев и синове" ЕООД чрез подобряване на производствения капацитет“ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Проектът на „Радев и синове“ ЕООД, на обща стойност 330 000 лв., от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 231 000 лв., беше успешно изпълнен в периода от месец февруари до месец септември 2016 г. и отчетен със съдействието на експертите на „Финвера консулт“ пред Управляващия орган на ОПИК.

Проектът на компанията включваше изпълнението на следните основни дейности: доставка на нова шприц машина в производствената база на „Радев и синове“ в с. Граф Игнатиево и дейности по осигуряване на информираност и публичност относно проекта.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Опит и професионализъм на Ваше разположение

Опит и професионализъм на Ваше разположение


Имаме личен опит в администрирането на европейското финансиране и познаваме професионално всички аспекти на процеса.

Опит и професионализъм на Ваше разположение

Цялостен пакет консултантски услуги


Предоставяме „на едно гише“ всички услуги, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на Вашия проект.

Опит и професионализъм на Ваше разположение

Пълно съобразяване с изискванията на клиента


За нас връзката консултант-клиент е от ключово значение за успешната работа.

Опит и професионализъм на Ваше разположение

Подкрепа и след приключването на проекта


Продължаваме да подпомагаме клиентите си и в 3-годишния контролен период след приключването на проекта, вкл. при последващи проверки.

Финвера Консулт © 2024

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис