Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Проект на фирма „Интер - Травел“ ООД, гр. Бургас

„Интер-Травел” ООД е българско дружество, създадено през 1990 г., лицензиран хотелиер, ресторантьор и туроператор. Фирмата е собственик на хотелите "Сън палас" и "Иглика" в КК „Слънчев бряг“, както и на СПА хотел "Клептуза" в гр. Велинград.

С помощта на експертите на „Финвера консулт“, компанията успешно получи европейско финансиране за свой инвестиционен проект № BG161PO003-2.3.02-0174 „Подобряване на енергийната ефективност на хотели "Сън палас" и "Иглика“ по процедура № BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.

Проектът на „Интер-Травел“ ООД, на обща стойност 470 845 лв., от които бзвъзмездна финансова помощ в размер на 235 422 лв., беше успешно изпълнен от дружеството в периода от месец декември 2013 г. до месец септември 2014 г. и отчетен пред управляващия орган на оперативната програма с помощта на „Финвера консулт“.

Проектът на компанията включваше изпълнението на следните основни дейности: обследване за енергийна ефективност в стопанисваните от дружеството хотели „Сън палас“ и „Иглика“; доставка на ново хотелско и кухненско оборудване, енергоспестяващо осветление, инвенторни климатици и слънчеви системи за БГВ, както и изпълнение на СМР по полагане на фасадна изолация и подмяна на дограма, визуализация на проекта.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Опит и професионализъм на Ваше разположение

Опит и професионализъм на Ваше разположение


Имаме личен опит в администрирането на европейското финансиране и познаваме професионално всички аспекти на процеса.

Опит и професионализъм на Ваше разположение

Цялостен пакет консултантски услуги


Предоставяме „на едно гише“ всички услуги, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на Вашия проект.

Опит и професионализъм на Ваше разположение

Пълно съобразяване с изискванията на клиента


За нас връзката консултант-клиент е от ключово значение за успешната работа.

Опит и професионализъм на Ваше разположение

Подкрепа и след приключването на проекта


Продължаваме да подпомагаме клиентите си и в 3-годишния контролен период след приключването на проекта, вкл. при последващи проверки.

Финвера Консулт © 2023

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис