Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Проект на фирма „Вета фарма“ АД, гр. Велико Търново

„Вета фарма“ АД, гр. Велико Търново е българска фармацевтична компания, специализирана в производството на нестерилни лекарствени продукти – дермални разтвори, тинктури за перорално приложение и прахообразни изделия. Производствената база на дружеството е разположена в гр. Велико Търново.

Със съдействието на експертите на „Финвера консулт“, компанията успешно получи европейско финансиране за свой инвестиционен проект № BG161PO003-2.3.02-0053 „Подобряване на енергийната ефективност на "Вета Фарма" АД“ по процедура № BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.

Проектът на „Вета фарма“ АД, на обща стойност 513 987 лв., от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 256 993 лв., беше успешно изпълнен от дружеството в периода месец октомври 2013 г. до месец август 2014 г. и отчетен пред управляващия орган на оперативната програма с помощта на „Финвера консулт“.

Проектът на компанията включваше изпълнението на следните основни дейности: провеждане на обследване за енергийна ефективност в производствената база на „Вета фарма“ в гр. Велико Търново, доставка и въвеждане в експлоатация на енергоспестяващо фармацевтично оборудване и визуализация на проекта.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Опит и професионализъм на Ваше разположение

Опит и професионализъм на Ваше разположение


Имаме личен опит в администрирането на европейското финансиране и познаваме професионално всички аспекти на процеса.

Опит и професионализъм на Ваше разположение

Цялостен пакет консултантски услуги


Предоставяме „на едно гише“ всички услуги, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на Вашия проект.

Опит и професионализъм на Ваше разположение

Пълно съобразяване с изискванията на клиента


За нас връзката консултант-клиент е от ключово значение за успешната работа.

Опит и професионализъм на Ваше разположение

Подкрепа и след приключването на проекта


Продължаваме да подпомагаме клиентите си и в 3-годишния контролен период след приключването на проекта, вкл. при последващи проверки.

Финвера Консулт © 2024

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис