Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Проект на фирма „Ем Ел Пи Ес“ АД, гр. Русе

„Ем Ел Пи Ес“ АД, гр. Русе е българско предприятие с основна дейност: студено металообработване и производство на пластмасови и метални възли и детайли за автоматични паркинг системи и системи за контрол на достъпа. Фирмата притежава собствена производствена база в гр. Тутракан.

С помощта на експертите на „Финвера консулт“, фирмата успешно получи европейско финансиране за свой инвестиционен проект № BG161PO003-2.3.02-0373 „Повишаване на енергийната ефективност на „Ем Ел Пи Ес“ АД“ по процедура № BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.

Проектът на „Ем Ел Пи Ес“ АД, на обща стойност 1 814 472 лв., от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 907 236 лв., беше успешно изпълнен и отчетен с помощта на „Финвера консулт“ в периода от месец май 2014 г. до месец май 2015 г.

Проектът на фирмата включваше изпълнението на следните основни дейности: обследване за енергийна ефективност в производствената база на дружеството в гр. Тутракан, доставка на вертикален обработващ център, стругов автомат, хидравлична CNC гилотина, щанцова преса, шприц машина, соларна система със слънчеви колектори за БГВ, както и визуализация на проекта.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Опит и професионализъм на Ваше разположение

Опит и професионализъм на Ваше разположение


Имаме личен опит в администрирането на европейското финансиране и познаваме професионално всички аспекти на процеса.

Опит и професионализъм на Ваше разположение

Цялостен пакет консултантски услуги


Предоставяме „на едно гише“ всички услуги, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на Вашия проект.

Опит и професионализъм на Ваше разположение

Пълно съобразяване с изискванията на клиента


За нас връзката консултант-клиент е от ключово значение за успешната работа.

Опит и професионализъм на Ваше разположение

Подкрепа и след приключването на проекта


Продължаваме да подпомагаме клиентите си и в 3-годишния контролен период след приключването на проекта, вкл. при последващи проверки.

Финвера Консулт © 2024

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис