Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

„Туристстрой – Царацово“ ЕООД, с. Царацово е българско предприятие, специализирано в производството на метални окачени тавани, кабелни скари, въздуховоди, профили от ламарина, метални стелажи и множество други метални изделия.

Със съдействието на експертите на „Финвера консулт“, фирмата успешно получи европейско финансиране за свой инвестиционен проект BG16RFOP002-2.001-0559 „Подобряване на производствения капацитет на "Туристстрой Царацово" ЕООД“ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Проектът на „Туристстрой - Царацово“ ЕООД, на обща стойност 995 000 лв., от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 696 500 лв., беше успешно изпълнен от дружеството в периода от месец юни 2016 г. до месец август 2017 г., и отчетен със съдействието на експертите на „Финвера консулт“ пред управляващия орган на ОПИК.

Проектът на компанията включваше изпълнението на следните основни дейности: доставка и въвеждане в експлоатация на хидравлична листоогъваща машина с ЦПУ в производствената база на „Туристстрой“ в с. Царацово, общ. Марица.

Вижте видеореференция от "Туристрстрой Царацаво" ЕООД за "Финвера консулт"

"Радев и Синове" ЕООД е производствено предприятие, специализирано в изработката на осветителни тела с приложение в промишлеността, бита, градината и парка. Дружеството разполага със собствена производствена база, намираща се в с. Граф Игнатиево, общ. Марица.

С помощта на експертите на „Финвера консулт“, компанията успешно получи европейско финансиране за свой инвестиционен проект № BG16RFOP002-2.001-1005 „Повишаване на конкурентоспособността на "Радев и синове" ЕООД чрез подобряване на производствения капацитет“ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Проектът на „Радев и синове“ ЕООД, на обща стойност 330 000 лв., от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 231 000 лв., беше успешно изпълнен в периода от месец февруари до месец септември 2016 г. и отчетен със съдействието на експертите на „Финвера консулт“ пред Управляващия орган на ОПИК.

Проектът на компанията включваше изпълнението на следните основни дейности: доставка на нова шприц машина в производствената база на „Радев и синове“ в с. Граф Игнатиево и дейности по осигуряване на информираност и публичност относно проекта.

„Интер-Травел” ООД е българско дружество, създадено през 1990 г., лицензиран хотелиер, ресторантьор и туроператор. Фирмата е собственик на хотелите "Сън палас" и "Иглика" в КК „Слънчев бряг“, както и на СПА хотел "Клептуза" в гр. Велинград.

С помощта на експертите на „Финвера консулт“, компанията успешно получи европейско финансиране за свой инвестиционен проект № BG161PO003-2.3.02-0174 „Подобряване на енергийната ефективност на хотели "Сън палас" и "Иглика“ по процедура № BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.

Проектът на „Интер-Травел“ ООД, на обща стойност 470 845 лв., от които бзвъзмездна финансова помощ в размер на 235 422 лв., беше успешно изпълнен от дружеството в периода от месец декември 2013 г. до месец септември 2014 г. и отчетен пред управляващия орган на оперативната програма с помощта на „Финвера консулт“.

Проектът на компанията включваше изпълнението на следните основни дейности: обследване за енергийна ефективност в стопанисваните от дружеството хотели „Сън палас“ и „Иглика“; доставка на ново хотелско и кухненско оборудване, енергоспестяващо осветление, инвенторни климатици и слънчеви системи за БГВ, както и изпълнение на СМР по полагане на фасадна изолация и подмяна на дограма, визуализация на проекта.

„Вета фарма“ АД, гр. Велико Търново е българска фармацевтична компания, специализирана в производството на нестерилни лекарствени продукти – дермални разтвори, тинктури за перорално приложение и прахообразни изделия. Производствената база на дружеството е разположена в гр. Велико Търново.

Със съдействието на експертите на „Финвера консулт“, компанията успешно получи европейско финансиране за свой инвестиционен проект № BG161PO003-2.3.02-0053 „Подобряване на енергийната ефективност на "Вета Фарма" АД“ по процедура № BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.

Проектът на „Вета фарма“ АД, на обща стойност 513 987 лв., от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 256 993 лв., беше успешно изпълнен от дружеството в периода месец октомври 2013 г. до месец август 2014 г. и отчетен пред управляващия орган на оперативната програма с помощта на „Финвера консулт“.

Проектът на компанията включваше изпълнението на следните основни дейности: провеждане на обследване за енергийна ефективност в производствената база на „Вета фарма“ в гр. Велико Търново, доставка и въвеждане в експлоатация на енергоспестяващо фармацевтично оборудване и визуализация на проекта.

„Ем Ел Пи Ес“ АД, гр. Русе е българско предприятие с основна дейност: студено металообработване и производство на пластмасови и метални възли и детайли за автоматични паркинг системи и системи за контрол на достъпа. Фирмата притежава собствена производствена база в гр. Тутракан.

С помощта на експертите на „Финвера консулт“, фирмата успешно получи европейско финансиране за свой инвестиционен проект № BG161PO003-2.3.02-0373 „Повишаване на енергийната ефективност на „Ем Ел Пи Ес“ АД“ по процедура № BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.

Проектът на „Ем Ел Пи Ес“ АД, на обща стойност 1 814 472 лв., от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 907 236 лв., беше успешно изпълнен и отчетен с помощта на „Финвера консулт“ в периода от месец май 2014 г. до месец май 2015 г.

Проектът на фирмата включваше изпълнението на следните основни дейности: обследване за енергийна ефективност в производствената база на дружеството в гр. Тутракан, доставка на вертикален обработващ център, стругов автомат, хидравлична CNC гилотина, щанцова преса, шприц машина, соларна система със слънчеви колектори за БГВ, както и визуализация на проекта.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Опит и професионализъм на Ваше разположение

Опит и професионализъм на Ваше разположение


Имаме личен опит в администрирането на европейското финансиране и познаваме професионално всички аспекти на процеса.

Опит и професионализъм на Ваше разположение

Цялостен пакет консултантски услуги


Предоставяме „на едно гише“ всички услуги, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на Вашия проект.

Опит и професионализъм на Ваше разположение

Пълно съобразяване с изискванията на клиента


За нас връзката консултант-клиент е от ключово значение за успешната работа.

Опит и професионализъм на Ваше разположение

Подкрепа и след приключването на проекта


Продължаваме да подпомагаме клиентите си и в 3-годишния контролен период след приключването на проекта, вкл. при последващи проверки.

Финвера Консулт © 2024

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис