Облекчаване изпълнението на договори, финансирани по оперативните програми

Европейските структурни и инвестиционни фондове

Oтменя се чл.2 ал.7 от ПМС №160/2016 о, с което отпада изискването при избор на изпълнител за доставки и услуги на стойност под 30 000 лв. и СМР под 50 000 лв. да се публикува публично съобщение за събиране на ценови предложения в информационната система ИСУН 2020.

Виж повече

Интервю на председателя на УС на ПАЕНПР, г-н Атанас Кирчев от "Финвера консулт" в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria

"Вече са договорени над 34% от средствата, като 8% вече са разплатени."

В сравнение с предходния период темпът на усвояване на евросредства в България е забележителен. Забавянето в началото на предходния период бе нормално, защото бе първи програмен период. Това каза относно усвояването на евросредствата консултантът Атанас Кирчев в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с вод...

Виж повече

НАЙ-АКТУАЛНОТО ОТ Европейски проекти

Облекчаване изпълнението на договори, финансирани по оперативните програми

09.10.2017

За облекчаване изпълнението на договори, финансирани по оперативните програми, с постановление на Министерския съвет от 17.08.2017 г. се изменени ПМС №160/2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична пока...

Прочетете повече

Проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г. на ОП РЧР 2014-2020

09.10.2017

В съответствие с чл.26, ал. 3 на ПМС 162/22.08.2017 г, УО на ОП РЧР публикува за коментари проект на индикативна годишна работна програма за 2018 г. по ОП РЧР. Заинтересованите страни имат възможност да изразят становище и да пращат коментари на електронен адрес igrp@mlsp.government.bg в с...

Прочетете повече
Ние сме една от първите фирми в бранша

Създадена през 2006г. от екип с дългогодишен опит в управлението на средствата от ЕС в България

Обхващаме пълния проектен цикъл

От съдействие при формулиране на проектната идея до финалното отчитане на осъществения проект

Имаме разработени над 100 проекта

По различни програми и процедури за кандидатстваме

Предоставяме бърза и експедитивна услуга

Работим по проекти, дори да остават по-малко от 30 дни от крайния срок до подаването

НИЕ СМЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ЗА ВАШИТЕ ВЪПРОСИ

Свържете се с нас

0875 195 559