Новини

Очаква се откриване на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

На 1 ноември т.м. приключи общественото обсъждане на проекта на Условия за кандидатстване по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по ОП "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020". Очаква се процедурата за бъде открита за кандидатстване през м. ноември или в началото на м. декември т.г.

Прочети повече

Открита бе за кандидатстване Подмярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от ПРСР

На 05.09.2018 г. МЗХ откри за кандидатстване Подмярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от Програмата за развитие на селските райони. Финансират се проекти на земеделски стопани и микропредприятия от селските райони за развитие на производство на неземеделски продукти, услуги и занаяти.

Прочети повече

До 200 000 лв. безвъзмездно финансиране за стартиращи предприятия

На 20 юни 2018 г. Министерството на икономиката откри за кандидатстване дългоочакваната процедура BG16RFOP002-2.024 "Насърчаване на предприемачеството" по ОП "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020".

Прочети повече

Открита бе за кандидатстване програма "Развитие на бизнеса, иновациите и МСП" в рамките на Норвежкия финансов механизъм, 2014-2021 г.

В края на м. май 2018 г. бе обявена е първата покана за набиране на проектни предложения по програма "Развитие на бизнеса, иновациите и МСП" за България по приоритетна област "Иновации за зелена индустрия" в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. 

Прочети повече
ВИЖ ВСИЧКИ НОВИНИ

Отворени процедури

Предстоящи процедури

ПРЕВРЪЩАМЕ ВАШИТЕ ИДЕИ В УСПЕШНИ ЕВРОПРОЕКТИ

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия

Изпратете запитване

  Refresh Captcha  
 

Нашият екип с удоволствие ще отговори професионално на Вашите въпроси

Опит и професионализъм на Ваше разположение

Опит и професионализъм на Ваше разположение

Имаме личен опит в администрирането на европейското финансиране и познаваме професионално всички аспекти на процеса.

Цялостен пакет консултантски услуги

Цялостен пакет консултантски услуги

Предоставяме „на едно гише“ всички услуги, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на Вашия проект.

Пълно съобразяване с изискванията на клиента

Пълно съобразяване с изискванията на клиента

За нас връзката консултант-клиент е от ключово значение за успешната работа.

Подкрепа и след приключването на проекта

Подкрепа и след приключването на проекта

Продължаваме да подпомагаме клиентите си и в 3-годишния контролен период след приключването на проекта, вкл. при последващи проверки.

Финвера Консулт © 2019

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис