Новини

Важно решение на ВАС в полза на кандидатите за безвъзмездна помощ

На 13.12.2019 г. Върховният административен съд (ВАС) обяви свое Решение № 17103/13.12.2019 г. по адм. д. № 8684/2019 на ВАС, VІІ отд., чието значение надхвърля конкретното дело и може да има принципни последици за кандидатите по всички процедури за безвъзмездна помощ по оперативните програми.

Прочети повече

Обществено обсъждане на проект на индикативна годишна работна програма по ОПИК за 2020 г.

На 30.09.2019 г. Министерство на икономиката, в качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма на ОПИК за 2020 г. 

Предложения и коментари по посочения документ могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 21.10.2019 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg

Прочети повече

Стартира приемът на проекти по процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“

На 26.07.2019 г. Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. обяви старта на приема на проекти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на клъстери чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на специфични мрежи от взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на пазара компании, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера.

Прочети повече

Публикувана е изменена индикативна годишна работна програма на ОПИК за 2019 г.

Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) публикува изменена индикативна годишна работна програма на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до края на 2019 г., съгласувана по време на осмото официално заседание на Комитета за наблюдение на оперативната програма, проведено от 13 юни 2019 г. 

Изменената индикативна годишна работна програма на ОПИК за 2019 г. може да бъде свалена оттук.

Прочети повече
ВИЖ ВСИЧКИ НОВИНИ

Предстоящи процедури

ПРЕВРЪЩАМЕ ВАШИТЕ ИДЕИ В УСПЕШНИ ЕВРОПРОЕКТИ

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия

Изпратете запитване

  Refresh Captcha  
 

Нашият екип с удоволствие ще отговори професионално на Вашите въпроси

Опит и професионализъм на Ваше разположение

Опит и професионализъм на Ваше разположение

Имаме личен опит в администрирането на европейското финансиране и познаваме професионално всички аспекти на процеса.

Цялостен пакет консултантски услуги

Цялостен пакет консултантски услуги

Предоставяме „на едно гише“ всички услуги, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на Вашия проект.

Пълно съобразяване с изискванията на клиента

Пълно съобразяване с изискванията на клиента

За нас връзката консултант-клиент е от ключово значение за успешната работа.

Подкрепа и след приключването на проекта

Подкрепа и след приключването на проекта

Продължаваме да подпомагаме клиентите си и в 3-годишния контролен период след приключването на проекта, вкл. при последващи проверки.

Финвера Консулт © 2020

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис