Предстоящ прием на проекти по Подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

По Мярката се финансират инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: Развитие на селски туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти; развитие на туристически услуги); Производство или продажба на неземеделски продукти; Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възраст...

Виж повече

Становище на ПАЕНПР по проекта на документация за кандидатстване по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОПИК

Във връзка с изтеклото на 04.05.2017 г. обществено обсъждане на публикувания проект на условия за кандидатстване по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОП "Иновации и конкурентоспособност", 2014 - 2020 г., приложено публикуваме изпратеното от Професионала асоциация "Европейски и национал...

Виж повече

Интервю на председателя на УС на ПАЕНПР, г-н Атанас Кирчев от "Финвера консулт" в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria

"Вече са договорени над 34% от средствата, като 8% вече са разплатени."

В сравнение с предходния период темпът на усвояване на евросредства в България е забележителен. Забавянето в началото на предходния период бе нормално, защото бе първи програмен период. Това каза относно усвояването на евросредствата консултантът Атанас Кирчев в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с вод...

Виж повече

НАЙ-АКТУАЛНОТО ОТ Европейски проекти

Предстоящ прием на проекти по Подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

11.08.2017

Основни параметри на Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.Очаквано начало на приема на проекти: м. декември 2017 г.1. Допустими дейности/проекти: По Мярката се финансират инвестиции в неземеделски дейности,...

Прочетете повече

Становище на ПАЕНПР по проекта на документация за кандидатстване по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОПИК

05.05.2017

Във връзка с изтеклото на 04.05.2017 г. обществено обсъждане на публикувания проект на условия за кандидатстване по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОП "Иновации и конкурентоспособност", 2014 - 2020 г., приложено публикуваме изпратеното от Професионала ас...

Прочетете повече
Ние сме една от първите фирми в бранша

Създадена през 2006г. от екип с дългогодишен опит в управлението на средствата от ЕС в България

Обхващаме пълния проектен цикъл

От съдействие при формулиране на проектната идея до финалното отчитане на осъществения проект

Имаме разработени над 100 проекта

По различни програми и процедури за кандидатстваме

Предоставяме бърза и експедитивна услуга

Работим по проекти, дори да остават по-малко от 30 дни от крайния срок до подаването

НИЕ СМЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ЗА ВАШИТЕ ВЪПРОСИ

Свържете се с нас

0875 195 559